สร้างนักพูด และ วิทยากร ให้กับองค์กรต่างๆมาแล้วมากมายการันตีคุณภาพ โดย อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม

บริการหลักสูตรอบรม Public Training In house Training และ Private Training

Private Training

Online on ZOOM
เรียนซึ่งหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม

Basic

$999
/year

Lorem ipsum dolor sit amet dolor siti conse ctetur adipiscing elit.

Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
All analytics features
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Up to 250,000 tracked visits
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Normal support
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Mobile app
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Up to 3 team members
Get started

Enterprise

$3,999
/year

Lorem ipsum dolor sit amet dolor siti conse ctetur adipiscing elit.

Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Everything on Growth plan
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Up to 5,000,000 tracked visits
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Dedicated support
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Mobile app
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Up to 50 team members
Get started

Public Training

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด The Best Speech​

เรียนสด Offline ที่โรงแรมทองธารา ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ​

หลักสูตรศิลปะการพูด The Best Speech​

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด The Best Speech​

+ ขจัดอาการประหม่า
+ พัฒนาบุคลิกภาพ
+ หลักการพูดที่ถูกต้อง-น่าเชื่อถือ
+ พูดได้น่าสนใจ ชวนติดตาม
+ การพูดในโอกาสต่างๆ
+ เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรการพูด เดอะเบสท์ สปีช
"การพูด" เป็นทักษะที่ต้อง "ฝึกฝน"

"การพูด" เป็นทักษะที่ต้อง "ฝึกฝน"

ฝึกจริง ขึ้นเวทีจริง
ปฏิบัติจริง จนหายประหม่า
ให้คำแนะนำตรงจุด นำไปใช้ได้จริง

รุ่นที่ 216 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567

รุ่นที่ 217 วันที่ 23-24 มีนาคม 2567

ค่าสมัคร ท่านละ
9,900 บาท

ราคาโปรโมชั่นราคา 8,500 บาท

พิเศษสมัครก่อน  6/12/66
ลดเหลือเพียง 6,900.- บาท

*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าสมัคร ท่านละ
9,900 บาท

ราคาโปรโมชั่นราคา 8,500 บาท

พิเศษสมัครก่อน 6/12/66
ลดเหลือเพียง 6,900.- บาท

*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการสมัคร

> แจ้งหลักสูตรและรุ่นที่ต้องการเรียน

> ชำระค่าลงทะเบียน

> แจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมชื่อ นามสกุล   และเบอร์     โทรศัพท์

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่

หลักสูตรยอดนิยม In house Training

เพราะการสื่อสารที่ดี คือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

ข้อมูลพิ่มเติม

ผู้นำคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และความสำเร็จย่อมเกิดจากทีมที่เข้มแข็ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพราะทุกอย่างเรื่มต้นที่ความคิด พัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างรอบด้านด้วย EQ, AQ และ MQ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพราะการสื่อสารที่ดี คือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้นำคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และความสำเร็จย่อมเกิดจากทีมที่เข้มแข็ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพราะทุกอย่างเรื่มต้นที่ความคิด พัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างรอบด้านด้วย EQ, AQ และ MQ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทักษะการโค้ชในเชิงปฏิบัติ
Coaching Skills Workshop

สอบถามเพิ่มเติม

การสร้างทีมด้วยการเรียนรู้
ความแตกต่างด้วย
DISC Building Great Team with DISC Model

สอบถามเพิ่มเติม

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และการลดความขัดแย้ง
Communication and Conflict Resolution

สอบถามเพิ่มเติม

ทักษะความเป็นผู้นำ
Leadership skill

สอบถามเพิ่มเติม

ทักษะการสัมภาษณ์งาน
Interviewing Skills Training

สอบถามเพิ่มเติม

การฟังอย่างเข้าใจลึกซึ้งและการให้ feedback Emphatic
listening and Constructive Feedback

สอบถามเพิ่มเติม

การเป็นผู้นำ
Leadership Training

สอบถามเพิ่มเติม

การสัมภาษณ์งานอย่าง
มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
How to Interview

สอบถามเพิ่มเติม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับผู้จัดการในสายงาน
HR for non HR

สอบถามเพิ่มเติม

การตั้งคำถามอย่างทรงพลัง
ในการดึงศักยภาพ
How to Ask

สอบถามเพิ่มเติม

วิทยากรมืออาชีพ
Train the Trainer

สอบถามเพิ่มเติม

การฟังอย่างลึกซึ้ง
เพื่อสัมพันธภาพในงาน
How to Listening

สอบถามเพิ่มเติม

การโค้ชเพื่อประสิทธิภาพในงาน
Coaching for High Performance

สอบถามเพิ่มเติม

การฟีดแบ็คในงาน
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์
How to feedback

สอบถามเพิ่มเติม

การสื่อสารและการสร้างความ
สัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
Communicating and Relationship

สอบถามเพิ่มเติม

การตั้งเป้าหมายในงานเพื่อการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
How to set goal

สอบถามเพิ่มเติม

การบริหารเวลาเพื่อการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
Time Management

สอบถามเพิ่มเติม

การสอนงานสำหรับผู้จัดการ
และหัวหน้างาน
How to on the job training

สอบถามเพิ่มเติม

การบริหารความเครียด
Stress Management

สอบถามเพิ่มเติม

การคิดในเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์
How to Positive Thinking

สอบถามเพิ่มเติม

การบริหารความเปลี่ยนแปลงจากภายใน
Change Management mindset

สอบถามเพิ่มเติม

การสร้างชีวิตที่สมดุลสุขในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการงาน
How to Work Life Balance

สอบถามเพิ่มเติม

การฝึกสอนงานในทางปฏิบัติ
On the job training

สอบถามเพิ่มเติม

การวางแผนชีวิตเพื่อประสิทธิภาพ
การใช้ชีวิตและการงาน
How to Design Life

สอบถามเพิ่มเติม

การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
Coaching and mentoring

สอบถามเพิ่มเติม

การส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิผล
How to Deliver Service Excellence

สอบถามเพิ่มเติม

การดูแลและการเป็นพี่เลี้ยง
พนักงานใหม่
On Boarding & Mentoring Program

สอบถามเพิ่มเติม

การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล
How to be good leader

สอบถามเพิ่มเติม
ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม คอร์สฝึกพูด ออนไลน์  เรียนการพูด บุคลิกภาพ
ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม คอร์สฝึกพูด ออนไลน์  เรียนการพูด บุคลิกภาพ
ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม คอร์สฝึกพูด ออนไลน์  เรียนการพูด บุคลิกภาพ
ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม คอร์สฝึกพูด ออนไลน์  เรียนการพูด บุคลิกภาพ

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม

คุณอภิรติ
(วิศวกร)

"อาจารย์ทั้งสองท่านให้ความรู้เข้มข้น สามารถนำไปใช้ได้หลายโอกาส ได้ฝึกเยอะมากจนมีความเคยชินเวทีและไมโครโฟนมากขึ้น"

คุณปัณณรัตน์
(ตัวแทนประกัน)

"ได้มีการฝึกพูดบนเวทีและได้พูดจริง อาจารย์ให้ความใส่ใจลูกศิษย์ดีมากค่ะ เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ"

คุณชยิน
(นักศึกษา)

"เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของตนเองในการพูดต่อหน้าผู้คน ได้ความมั่นใจมากขึ้นและคิดว่าจะปรับใช้ได้กับทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันได้"

คุณฉัตฑณิกา
(Recruitment Consultant)

"เนื้อหากระชับ ใช้ได้จริง วางหลักสูตรได้เหมาะสมเป็นอย่างดี มีการฝึกจริง และให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ ได้ผลจริง"

คุณบรรทูรย์ (ข้าราชการ)

"ประทับใจในระบบและเทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนสถาบันอื่นๆ รู้สึกอบอุ่น"

คุณธนาศักดิ์
(Trainer)

"วิทยากรทั้งสองท่านให้เทคนิคแบบไม่มีกั๊ก กิจกรรมบทฝึกสนุกสนาน ได้ฝึกอย่างตรงประเด็นกับหัวข้อการอบรม เนื้อหาที่สอนตรงกับสิ่งที่อยากเรียนรู้"

คุณไอศิกา (นักศึกษา)​

"ได้ปฏิบัติเยอะมาก ไม่น่าเบื่อเลย อาจารย์และพี่ๆไม่ได้ทำให้รู้สึกแปลกแยก แม้อายุจะต่างกันแต่ก็เข้ากันได้ ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์และใช้ได้จริง"​

คุณกัลยาณ์
(พนง.บริษัท)

"ไม่ผิดหวังที่ได้มาเรียนที่นี่ อาจารย์ช่วยปลุกพลังให้เกิดความกล้า ความมั่นใจ ได้ความรู้มากมายได้ฝึกทักษะการพูด มีความสุขและสนุกมากๆที่ได้มาเรียนการพูดที่นี่"

คุณภาณิน (Manager)​

"อ.แสงธรรม - อ.อลิษา ใส่ใจนักเรียนดีมาก แนะนำ-แก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคลอย่างตรงจุด อย่างใจเย็นและน่าประทับใจ เนื้อหาการสอนยอดเยี่ยม ครอบคลุมหัวข้อการพูดหลากหลาย มีประโยชน์"​

คุณฐิติพงศ์ (Manager)​

"ท่านวิทยากรมีความรู้ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญต่อรายละเอียดของผู้เข้าอบรม เนื้อหาการสอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมภาคปฏิบัติที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ตรง​"

คุณจิตตภรณ์
(นักวิเคราะห์นโยบาย)

"ชอบบรรยากาศในการเรียนที่เป็นกันเองวิธีการสอนที่ไม่รู้สึกเหมือนมาอบรม"

คุณกัปตัน
(เจ้าของกิจการ)

"รู้สึกโชคดีที่ได้มาเรียนกับอาจารย์ทั้งสองท่าน อาจารย์เป็นสุดยอดครูที่มอบความรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้จริง อาจารย์สอนด้วยความเมตตาและเต็มที่มาก บรรยากาศสนุก อบอุ่น และเป็นกันเอง"​

ตัวอย่างการสอน

เทคนิคการพูด เรียนการพูด บุลลิกภาพ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

ดูรายละเอียด หลักสูตรศิลปศาสตร์การพูด คลิก

เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"
เรียนการพูด อบรมการพูด การพูดในที่ชุมชน ฝึกการเป็นพิธีกร การพูดในที่สาธารณะ การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจูงใจ ฝึกอบรมการพูด ขจัดอาการประหม่า

ติดต่อสอบถามได้ทาง

้้เบอร์โทร เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" line เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" facebook เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" อีเมล เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก" youtube เทคนิคการพูด โดย คุณแสงธรรม บัวแสงธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า "มนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก"
© The Best Speech Plus. ​ All right reserved